İletişim ve İnovasyon Başarısı

eTwinnining projeleri kapsamında okulumuzun tüm kademelerinde hayata geçirdiğimiz projelerin kuruculuğunu üstlendik.

eTwinnining projeleri Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 43 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası iş birliğinden oluşan AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+ ile birlikte entegre bir programdır.

Anaokulumuzda altı Türk ortakla beraber geliştirdiğimiz projemizin amacı sanal gerçeklik ile öğrencileri müzelerle buluşturmaktır. Böylelikle pandemi koşullarında müzelere girebilir ve sanatsal değerleri yaşayarak öğrenebiliriz. Müzeler, günümüzde eğitimin bir parçası haline gelen ve birinci elden insanlara deneyim kazandıran kurumlardır. Müze kültürünü küçük yaşlarda kazanıyor ve nesneler ile etkileşime girerek yaparak yaşayarak öğrenme sürecine katılıyoruz.

İlkokul kadememizde İspanya, Yunanistan, Romanya ve sekiz Türk ortaklı uluslararası projemizde yaratıcı yazma etkinlikleri sayesinde dil gelişiminin yanı sıra çocukların sıra dışı, özgün, akıcı bir şekilde duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını hedefliyoruz. Çizgi ile resmin buluştuğu projemizde her hafta yaptığımız etkinliklerle yaratıcı yazarlıklar ile oyunun doğamızda var olduğu bilinciyle oynadıkça öğreniyor, öğrendikçe kendimizi tanıyor, ayrıca dijital dünyada da kendimizi yazarak ifade ediyoruz.

Ortaokul kadememizde dört Türk okul ve Gürcistan ortaklı yürüttüğümüz uluslararası projemizde; dil öğrenimimizi kolaylaştırmak, kültürler arası etkileşimi sağlamak, dil kavramlarını simgeleştirmek, mecaz olarak adlandırabileceğimiz soyut kavramları resmedebilmek, farklı dillerin birbirleriyle benzer ögelerini belirlemek için disiplinler arası çalışmaları ele alıyoruz.

Lise kadememizde ise Romanya, Azerbaycan ve dokuz Türk okuldan oluşan uluslararası projemizde; ülkemizde kâğıt ve dolayısıyla da ağaç tüketiminin fazla olması ve 2021 yılında dünya üzerindeki orman yangınlarının da etkisiyle çağımızın problemi olan iklim değişikliği ve karbon salınımı üzerinde önemli rol oynayan ağaçların kesilerek yok edilmemesi için okullarımızda kağıt yerine web2 araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz ve bunun için tüm çalışmalarımızı dijital ortama taşıyarak kâğıt israfının önüne geçiyoruz.

Yurt içi ve yurt dışından birçok ortakla yapılan çalışmalara katılan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.« (Önceki Haber)