KAYIT KABUL POLİTİKAMIZ

Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf İçin Kayıt Kabul Politikamız

İlkokulumuzun 1. sınıfı ve anaokulumuz için öncelikle https://www.bestepekoleji.com/kayit-basvurusu adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasının ardından okulumuz halkla ilişkiler departmanı 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye geri bildirimde bulunarak randevu tarihini bildirir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul müdürü arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü öncelikle PDR uzmanımız öğrencimize gelişim testi uygulamaktadır. Ardından komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye anne ve babanın sağ olmaları durumunda (eşler ayrı olsa dahi) katılmaları gerekmektedir. Komisyon kararı en geç 3 (üç) iş günü içerisinde veliye bildirilir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygun olduğunu bildirir “Kayıt Kabul Mektubu”, okulumuz öğrenci işleri departmanından teslim alınır. Bu mektup ile veli mali işler departmanında öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.MEB’e bağlı bir okula öğrencinin kaydı ilk kez yapılıyorsa kayıt prosedürü tamamlanmış olur.

Eğer öğrenci başka bir okuldan nakil gelecek ise, okulumuzun öğrenci işleri departmanı – veliden herhangi bir belge istemez. Öğrencinin e-okul aracılığıyla eski okulundan okulumuza kaydını alarak kayıt işlemlerini sona erdirilir.

İlkokul 2. ve 3. Sınıflar İçin Kayıt Kabul Politikamız

İlkokulumuzun 2. ve 3. sınıfları için öncelikle https://www.bestepekoleji.com/kayit-basvurusu adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler departmanı 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye geri bildirimde bulunarak randevu tarihini bildirir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul müdürü arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon üyeleri, önce öğrenciyle bir görüşme gerçekleştirir. Ardından komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye anne ve babanın sağ olması durumunda (eşler ayrı olsa dahi) her iki ebeveynin de katılması gerekmektedir. Komisyon kararı en geç 3 (üç) iş günü içerisinde veliye bildirilir.

Kararın olumlu olması durumunda öğrencinin okula kabulünün uygun olduğunu bildiren “Kayıt Kabul Mektubu”, okulumuz öğrenci işleri departmanından teslim alınır. Bu mektup ile veli mali işler departmanında öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir. Öğrencinin MEB’e bağlı bir okula kaydı ilk kez yapılıyorsa kayıt prosedürü tamamlanmış olur.

Eğer öğrenci başka bir okuldan nakil gelecek ise, okulumuzun öğrenci işleri departmanı – veliden herhangi bir belge istemez. Öğrencinin e-okul aracılığıyla eski okulundan okulumuza kaydı alınarak kayıt işlemlerini sona erdirir.

İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul ve Lise Kayıt Kabul Politikamız

İlkokul 4. sınıf, ortaokul ve lise kaydı için öncelikle https://www.bestepekoleji.com/kayit-basvurusu adresinde yer alan kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasıyla beraber okulumuz halkla ilişkiler departmanı 1 (bir) iş günü içerisinde başvuru sahibi veliye geri bildirimde bulunarak randevu tarihini bildirir.

İlk görüşme okulumuzun işleyişi ve eğitim politikaları ile ilgili sadece bilgilendirme amaçlı olup ebeveynler ve okul müdürü arasında gerçekleşir. Bu görüşmenin ardından; Kayıt Kabul Komisyonu ile ebeveynler ve öğrencinin bir araya geleceği randevu tarihi oluşturulur.

Komisyon günü öncelikle ölçme değerlendirme birimimiz, aday öğrenciye 60 dakika süren akademik yeterlilik sınavı uygulamaktadır. Aday öğrencinin akademik yeterliliği sağlaması durumunda, komisyon ebeveynleri kabul eder. Bu görüşmeye anne ve babanın sağ olmaları durumunda (eşler ayrı olsa dahi) her iki ebeveynin katılmaları gerekmektedir. Komisyon kararı en geç 3 (üç) iş günü içerisinde veliye bildirilir.

Kararın olumlu olması durumunda, öğrencinin okula kabulünün uygun olduğunu bildiren Kayıt Kabul Mektubu’, okulumuz öğrenci işleri departmanından teslim alınır. Bu mektup ile veli mali işler departmanında öğrencinin mali kaydını gerçekleştirir.

Eğer öğrenci ilkokul 4. sınıfa veya ortaokula kayıt olacaksa okulumuzun öğrenci işleri departmanı – veliden herhangi bir belge istemez – öğrencinin e-okul aracılığıyla eski okulundan okulumuza kaydı alarak kayıt işlemleri sona erdirir.

Hazırlık sınıfına kayıt olacak öğrenciler ise; Beştepe Koleji kayıt kabul sınavı ve LGS başarısına göre öğrenci komisyonuna girmeye hak kazanır. Komisyon kararının olumlu olması durumunda öğrenci kaydı gerçekleşir. Ancak LGS yerleştirmesine bağlı olarak bir devlet okulu tercihinde bulunmuşlarsa, velilerimizin aşağıdaki işlem basamaklarını takip etmeleri gerekecektir.

Anadolu lisemize nakil yolu ile kayıt yaptıracak öğrenci velilerinin nakil işlemleri için aşağıda linki bulunan dilekçeyi eski okullarına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu dilekçenin eski okul tarafından işleme konulmasıyla beraber, öğrencimizin nakil talebi e-okul sisteminde görünecektir. Velimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın okulumuz öğrenci işleri departmanı nakil işlemini onaylayarak kayıt işlemini tamamlamış olacaktır.

Nakil Dilekçesini indirmek için lütfen tıklayınız: Nakil Dilekcesi

 

Tüm kademelerimizdeki kayıt işlemleri için personel ve kardeş kontenjanlarımız önceliklidir.