A Level nedir?

A Level İngiliz lise diplomasıdır. Dünyada uluslararası geçerliliğe sahip en önemli sertifikasyonlardan bir tanesidir ve yine dünyanın en önemli üniversiteleri tarafından (Oxford, Cambridge, LSE, Stanford, Yale, MIT, Harvard …) kabul edilen nadir diplomalardandır. İngiltere’de liseden mezun olan bir öğrenci de üniversitelere başvurularını A Level diploması ile yapmaktadır.

Ülkemiz lise diplomasına göre farkı nedir?

Bilindiği üzere ülkemiz lise diploması ne yazık ki birçok gelişmiş ülkede denk kabul edilmemekte ve ülkemiz öğrencilerinin denk yani lise mezunu sayılabilmeleri için söz konusu ülkelerde ‘foundation year’ olarak adlandırılan extra eğitim sürelerine tabi tutulmaktadırlar. Ancak bu eğitimler tamamlandığında üniversitede lisans eğitimine başlanabilmektedir. A Level diploması ise dünyanın tamamında denk kabul edilmektedir denilebilir.

A Level, ülkemiz lise diplomasından farklı olarak tüm dersleri kapsayan bir diploma değildir. A Level diplomaları öğrencinin aldığı dersler bazındadır. Zaten adı da buradan gelmektedir. A Level ‘ın açılımı Advanced Level yani, ileri seviye demektir. Dolayısıyla Matematik dersinden A Level diplomasına sahip bir öğrenci artık ileri seviye matematik bilgisine sahip anlamı taşımaktadır. Ülkemizden farklı olarak İngiltere’de lisans süresi 3 yıldır. Uzmanlar bu durumun sebebi olarak A Level müfredatının üniversitenin ilk yılına ihtiyaç bırakmadığını değerlendirmektedirler. A Level diploma notu ise üniversiteye yerleşme için temel kriterdir. Üniversiteler öğrenci kabulünde genellikle öğrencinin 3 dersten A Level diplomasına sahip olmasını istemektedir.

Sadece Lisede mi uygulanmaktadır?

Öğrenciler sadece lise dönemlerinde değil ilkokul ve ortaokulda da A Level için hazırlık dersleri alırlar. İlkokul programına Primary, Ortaokul programına ise Secondary adı verilir. Bu dersler İngilizce, Fen ve Matematik dersleridir. Bu ders müfredatları ile öğrenciye her bilgi, beceriye dönüştürülerek kazandırılmaktadır. Ortaokulu tamamlayan öğrenciler lisenin ilk iki yılında A Level’a hazırlık amacı güden IGCSE derslerini alırlar. Ardından gelen iki yılında ise A Level derslerini alırlar. Yani A Level müfredatı öğrencinin ilkokuldan itibaren tüm öğrenim sürecini kapsamaktadır.

Sadece diploma denkliği ve uluslararası kabul mü sağlamaktadır ?

A Level diplomasının, adeta tüm ülkelere vizesiz seyahat imkanı sağlayan bir pasaport niteliğinde oluşu aslında sonuçtur. Çünkü A Level, içinde bulunduğumuz 4.Sanayi devriminin gerekliliklerini karşılayan bir müfredattır.

Bugüne kadar ise eğitim sistemleri ‘çok bilen’ insan yetiştirmeyi merkezlerine almışlardı. Dijital dönüşümle birlikte ise bilgi kolay ve hızlı ulaşılabilir bir durumdadır. Eğitim sistemlerinin artık ‘çok bilen’ bireyler değil; ‘bilgiyi beceriye çevirebilen’ bireyler yetiştirmeleri gerekmektedir. A Level tamamen bu yaklaşıma yönelik reform gerçekleştirmiş bir müfredattır. Aslında dünya üniversitelerinin A Level sisteminden gelen öğrencilere direkt kapı açmalarının sebebi de budur. Çünkü bu öğrenciler, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylerdir.

Peki 21.yüzyıl becerileri nelerdir?

Çeşitli kurumların ve şirketlerin ilan ettikleri 21.yüzyıl becerilerinde bazı ufak farklılıklar olmakla birlikte, ana gövdede yer alanlar hemen hemen hepsinde aynıdır. Bunlar iletişim, yaratıcılık, bağımsız öğrenme, eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme, bilgi-medya-teknoloji okuryazarlığı ve liderlik becerileridir.

21.yüzyıl becerileri neden bu kadar önemlidir?

Gelişmiş eğitim sistemlerinin merkezlerine 21. yüzyıl becerilerini almış olmalarının en önemli sebebi, içinde bulunduğumuz ekonomik dönemin ihtiyaçlarıdır. Yaşamın her alanında kendisini hissettiren ve 4.sanayi devrimi olarak da adlandırılan Dijital Dönüşüm; ekonomik hayatın yeniden şekillenmesine neden olmuştur.

Örneğin Apple şirketi, cep telefonunu icat ederek değil, cep telefonunu yeniden yorumlayarak 800 milyar dolarlık piyasa değerinin üzerine çıkmıştır. Eğer Apple bir şirket değil de ülke olsaydı, 752 milyar dolarlık Hollanda'nın üzerinde yer alarak dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi olacaktı. Apple ise çalışanlarını: “Bir bardak sıcak kahve ve buzdolabından yeni çıkardığımız soğuk sütümüz var. Oda sıcaklığı bu ikisinin arasında. En erken sürede en soğuk karışıma ulaşmak için ne zaman kahveye süt eklemeliyiz?” gibi mülakat sorularıyla işe almaktadır. Bu soru doğrudan aday personelin 21.yüzyıl becerilerinden “Problem Çözme” becerisini ölçme ve değerlendirmeye odaklanmıştır.

Günümüz insan kaynakları politikaları artık, çok bilgi ezberlemiş birey değil; ihtiyaç duyulan bilgiye hızla erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz edebilecek ve kendi yaratıcı katkısını sunarak yeni bir yorum üretebilecek bireylere odaklanmış durumdadır.

Dünya ekonomi örgütlerinden en önemlisi olarak kabul edilen OECD, ülkelerin eğitim sistemlerinin kalitesini öğrencilere 21.yüzyıl becerilerinin ne kadar edindirebildiği üzerinden ölçmektedir. Bu nedenle OECD her 3 yılda bir dünya çapında 15 yaş grubu öğrencileri PISA adındaki sınava tabi tutmaktadır. Tahmin edeceğiniz üzere PISA sınavı da Apple şirketi gibi öğrencinin 21.yüzyıl becerilerine odaklanmış durumdadır. Singapur’un, 2015 PISA sınavında tüm ülkeleri geride bırakarak eğitimde dünya lideri olabilmesinin ardında A Level sistemi yatmaktadır.

Bir diğer sorun ise ortalama insan ömrünün uzaması ve ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin buna hazır olmamalarıdır. Bu durum yeni kuşaklar için emeklilik yaşının daha da ileri alınacağının habercisidir. Yeni kuşakların 50 yıl çalışmaları gerekeceği, dünyanın değişim hızı göz önünde bulundurulduğunda ise yaşamları süresince birden fazla mesleği icra etmelerinin gerekeceği, bu adaptasyonu ise sadece 21.yüzyıl becerileri ile sağlayabilecekleri öngörülmektedir.

Özetle 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler, günümüz ülke, şirket ve ailelerinin kalkınmalarında ve geleceklerinde lokomotif görevi üstlenmektedilrer ve eğitim sistemleri de bu becerileri kazandırabildiği kadar başarılı sayılmaktadır.

IB (International Bakolorya) programından en temel farkı nedir?

IB programı iki yıllık bir program olup, liselerin 3. ve 4. sınıflarında uygulanmaktadır. IB okulları lise 1 ve 2. sınıfta ise A-Level müfredatımızın bir parçası olan İngiliz IGCSE programını uygulamaktadırlar.

Ancak IB’nin sınav takvimi yerel TYT-AYT sınav takvimimiz ile çakışmaktadır. Bu durumun, Türk öğrencilerde iki taraflı bir başarı düşüşüne neden  olabileceği düşünülmektedir. Örneğin ülkemizin saygın eğitim kurumlarından Robert Koleji bu nedenle IB (Uluslararası Bakolorya) programını terk etmiştir.

A Level ise sınav takvimi açısından ulusal müfredatımıza esneklik sağlayarak YGS, LYS gibi ulusal sınavlarımızda öğrencilerimizin başarılarını desteklemektedir.

Ders dili İngilizce midir ve öğrenci hangi seviyede İngilizce öğrenir?

A Level dersleri İngilizce, Türk müfredatı ise Türkçe işlenir. A Level müfredatından mezun bir öğrenci oldukça ileri seviye bir İngilizce edinir.

İngilizce bilimsel raporlar, akademik makaleler, kurgusal yazılar, edebi metinler okuyabilir veya yazabilir. İş, eğitim veya sosyal hayatında karşılaşacağı tüm İngilizce konuşma ve anlama ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılar. Özetle A Level eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler; bundan sonraki sosyal, eğitim ve iş yaşamlarına kolaylıkla İngilizce olarak devam edebilirler.

Peki ‘Çift Diploma’ programı süreci nasıl ilerliyor ?

Yerel müfredatımızın konuları ile A Level müfredatının konuları çok yüksek oranda örtüşmektedir. Farklılık ‘ne’ öğretildiğinde değil, ‘nasıl’ öğretildiğindedir. A Level müfredatında tüm bilgiler 21.yüzyıl becerileri ile desteklenerek öğrenciye kazandırılır ve tüm ölçme değerlendirme süreci açık uçlu sorularla analiz ve sentez gibi bilişsel olarak üst seviyede düşünme beceriyleriyle gerçekleşir. Öğrenci her iki müfredatta da var olan konuları; A Level müfredatı kısmında kavramsal olarak, Türk müfredatı kısmında ise test tekniği ile edinir. Ayrıca okulumuzda bununla yetinilmeyip TYT-AYT’ye hazırlık 6 kişilik masa başı sınıflarda ve yoğun bir program dahilinde gerçekleşmektedir.

Bu sebeplerden dolayı öğrencilerimize gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ‘Top Ranking Universities’ olarak tanımlanan en saygın üniversitelere girebilmeleri için tüm ideal şartlar sunulmakta olup, öğrenciye ise sadece bu yoldan yürümek kalmaktadır.

Okulumuz 2016-2017 Eğitim Öğretim yılıyla beraber A Level eğitimini benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu yönüyle Ankara’da Türk okulları arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. Diğer bazı okulların da A Level eğitimi hazırlıkları içerisine girdiğini biliyor, bu durumu ülkemiz eğitim sistemi açısından büyük bir kazanım olarak görüyoruz.

Başarınızı A Level müfredatıyla Dünya ligine taşımak için hemen tıklayınız.