Ölçme Değerlendirme

Beştepe Koleji bünyesindeki her öğrencimizin akademik gelişimi, okulumuzun eğitim sistemindeki kazanım ölçütleri kullanılarak incelenmekte ve bireysel kazanımları özenle değerlendirilmektedir. Verimli bir sistem oluşturulmasında büyük önem taşıyan ölçme değerlendirme süreci; hedef ve kazanımların belirlenmesiyle başlar ve belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının saptanmasıyla devam eder. Bu verilerden yararlanarak zayıf yanları güçlendirici, güçlü yanları ise pekiştirici çalışmalar belirlenir, uygulanır ve takip edilir.