BEŞTEPE ANAOKULU HAZİRAN DÖNEMİ GENEL İŞLEYİŞ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ

 

Genel İşleyiş

1. Öğrenci kabul saatimiz 08.00-09.00 saatleri arasındadır.

2. Sağlık tedbirleri gerekçesiyle 09.00’dan sonra öğrenci kabul edilmeyecektir.

3. Öğrenci kabulümüz kampüsümüzün arka bahçe kapısından olacaktır.

4. Arka kapıdan aynı anda birden fazla öğrenci kabulü olduğunda zeminde bulunan sosyal mesafe kurallarına uygun işaretlenmiş bantlar üzerinde beklenmesi gerekmektedir.

5. Öğrenci kabulünde öncelikli olarak sağlık görevlimiz tarafından ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37,5 üzerinde olan öğrencilerin okula kabulü gerçekleşmeyecektir.

6. Okul girişinde yer alan ayaklı el dezenfektanı standında öğrencilerin elleri dezenfekte edilecektir.

7. Öğrenci, açık alandan öğretmenleri refakati ile kıyafetini değiştirmek üzere soyunma odasına gidecektir.

8. Öğrenci, adına tahsis edilen ve kullanım alanının dışında bulunan sepete ayakkabısını bırakacak, okul ayakkabısını giyecektir.

9. Okullar açılmadan önce okulumuzda kullanılacak alanlar belirlenmiş, dezenfekte edilmiş ve bu alanlarda doğal havalandırma koşulları sağlanmıştır.

10. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek belirlenmiştir.

11. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.

12. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı konulmuştur.

13. Gün içerisinde şüpheli vaka tanımına uyan öğretmen ve personel daha önce oluşturduğumuz izolasyon odasına alınarak, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

14. Ortak kullanım alanlarında aynı anda, o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulundurulması sağlanacaktır.

15. Ortak kullanım alanlarında (yemekhane gibi) sosyal mesafe kuralları ve kontenjan sınırlandırması uygulanacaktır.

16. Sınıflar arası öğrenci geçişine izin verilmeyecektir ve sınıflardan sorumlu personelin diğer sınıflarla temas etmemesi sağlanacaktır.

17. Bahçe derslerinin ağırlıklı olduğu bir ders programı uygulanacaktır.

18. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir. Bu süreçte görevli olacak bütün paydaşlarımızın sosyal ortamlarla ilişkileri en aza indirilecektir.

19. Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki malzemeler bir temizlik personeli tarafından düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

20. Öğrenciler lavabo kullanımını teker teker gerçekleştirecektir ve her lavabo kullanımından sonra tuvaletler temizlik personelimiz tarafından dezenfekte edilecektir.

21. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler ile eğitim materyalleri her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecektir.

22. Her sınıfın temizlikten sorumlu personeli sabit olacaktır.

23. Her sınıfın temizlik bezleri ayrı olacaktır.

24. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılacak ve sınıfın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılacak, çöp kutusuna atılacaktır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanacak veya el antiseptiği ile ovulacaktır.

25. İdari işler, eğitim personeli, öğrenci ve öğretmenlerin başta tuvaletleri olmak üzere tüm fiziki alanları ayrılmıştır.

26. Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır.

27. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenler okulumuzun her iki giriş kapısında yer alan atık kutularına atılacak, bu malzemeler tıbbi atık olarak imha edilecek; çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır.

28. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınacaktır.

29. 16.00 ve 18.00 saatleri arasında öğrencimizi teslim almaya gelen velilerimiz, yine arka bahçemizde oluşturduğumuz sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bekleyecek ve öğrencilerini teker teker teslim alacaktır.

 

Ailelerin Alması Gereken Önlemler

1. Aile, hasta çocuğu okula getirmemelidir.

2. Aile çevresinde Covid-19 tespitinin olması durumunda okula bilgi verilmelidir.

3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.

4. Çocukların evde de günlük ateş ölçümleri yapılmalıdır.

 

Öğrenciler ile İlgili Önlemler

1. Öğrencilerin kullanacakları sıra, sandalye, dolap, yemekhane masası ve sandalyesi, soyunma kabini, ayakkabı sepeti, tuvalet kabini etiketlerle belirlenmiş ve kişiye özel tahsis edilmiştir.

2. Okulumuz tarafından hazırlanan ve tüm paydaşlarımızın parçası olduğu, pandemi döneminin başta sosyal mesafe olmak üzere yeni toplumsal kurallarını öğreten eğitsel oyunumuzla öğrencilerimize hijyen kuralları anlatılacaktır.

3. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler okula kabul edilmeyecektir.

4. Öğrencilerimiz, okula maskelerini takarak gelecekler ve gün içerisinde okul tarafından öğrencilerimizin maskelerinin değişimi sağlanacaktır.

5. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecektir.

6. Gün içerisinde şüpheli vaka tanımına uyan öğrenciler, daha önce oluşturduğumuz izolasyon alanına alınıp velisi nezaretinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

7. Öğrencimizin kolay giyilebilir en az bir yedek kıyafet, iç çamaşırı, çorap ve okul ayakkabısı ile okula gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci okula kabul edilmeyecektir.

8. Evlerden getirilen oyuncak ve kitap gibi malzemeler okula kabul edilmeyecektir.

9. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır.

 

Yemekhane Kullanımı ile İlgili Düzenlemeler

1. Yemekler, üst katımızda yer alan açılır tavanlı yemekhanemizde yenilecektir.

2. Öğrenci, sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulmuş yemek düzeninde, isim etiketinin yer aldığı kişiselleştirilmiş masa ve sandalyesinde yemeğini yiyecektir.

3. Yine aynı şekilde idari personelimiz de isimlerinin etiketlendiği masa ve sandalyesinde yemeklerini yiyeceklerdir.

4. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, bıçak, kaşık gibi malzemeler kullanılacaktır.

5. Öğrencilerimizin su ihtiyaçları, okulumuz tarafından temin edilen ambalajlı su ile karşılanacaktır.

 

Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler

1. Öğrencilerimiz servis kullanmayacaktır. Öğrencilerimizin ulaşımı velilerimizin sorumluluğundadır.

2. Personelimiz, toplu taşıma aracı kullanmayacak, okul tarafından kendilerine tahsis edilen ve dezenfekte edilen servis araçları ile ulaşımlarını sağlayacaklardır.

3. Servisin taşıma kapasitesi, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

4. Seyahat süresince, araç içinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske kullanımları sağlanacaktır.

 

Personel ile İlgili Önlemler

1. Okul tarafından Covid-19 ve bu hastalıktan korunma yolları hakkında personel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca tedarikçi kuruluşlarımız Euroserve, ESG ve Sofra Grup personelleri hijyen eğitimlerini tamamlamıştır.

2. Personelin okula girerken ateş ölçer ile uzaktan ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır.

3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske ve siperlik kullanacak, tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecektir.

4. Personelin, okul içinde ve dışında giydiği kıyafet farklı olacaktır.

5. Personel, mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaktır.

6. Asansörler kullanılmayacaktır.

 

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi

1. Okula girişlerde sağlık personeli tarafından ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınacaktır.

2. Gerekli iş ve işlemler dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmeyecektir.

 

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmiştir.

2. Royal Hall’de de hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alınmıştır.

3. Sınıflarda aynı anda iki öğretmen daimi bulunacaktır.

4. Sınıflarda maksimum 10 öğrenci olacaktır. Dersliklerimiz, seyreltilmiş sınıf haline getirilmiş ve oturma düzeni her sırada bir öğrenci olacak şekilde ayarlanmıştır.

5. Derslerimiz, kapı ve pencereler açık olacak şekilde işlenecektir.

6. Klima ve iklimlendirme cihazları kullanılmayacaktır.